?EuroCertyfikat 2008? (News)

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej Konferencji: „Rozwój potencjału polskich przedsiębiorstw w oparciu o środki z funduszy strukturalnych UE, skuteczne zarządzanie jakością i inwestycje w kapitał ludzki”.
Konferencja…